Instruktor skalního lezení - kurz

Instruktor skalního lezení - kurz

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení“: Instruktor skalního lezení.

Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.

Pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu Práce je možnost zaplatit kurzovné v rámci rekvalifikace.

Akreditace MŠMT č. 002/2012-50-A, udělena dne  8.3.2012

Cena kurzu: 8.900,- Kč

Cena zahrnuje:         pronájmy učeben a didaktické techniky, umělé stěny, instruktory a lektory, udělení licence. Další je uvedeno u konkrétních akcí.

Plán kurzu na rok 2015:

podzimní termíny budou upřesněny

1. Ostrava – učebna:                        24.4.-26.4.2015

teorie:

 •  zdravověda, první pomoc
 • fyziologie sportovní činnosti
 • výživa, pitný režim
 • strečink, rozcvičení
 • základy psychologie a pedagogiky               
 • výstroj, výzbroj 
 • materiál pro zajišťování
 • historie horolezectví
 • druhy horolezectví
 • styly lezení
 • obtížnost, stupnice
 • bezpečnost
 • stavba umělé stěny
 • lezecké závody

  

2. Ostrava - umělá stěna:     8.5. - 10.5.2015

praxe:                                   

 • rozcvičení, strečink
 • technika lezení
 • uzlování
 • navazování
 • jištění
 • zaseknutí jistící pomůcky
 • slaňování
 • bouldering
 • spouštění spolulezce
 • budování stanoviště
 • prusíkování
 • techniky vytahování spolulezce
 • stavba lezeckých cest
 • hry na umělé stěně
 • nácvik záchrany spolulezce

 

3. Skály:                     22.5. - 24.5.2015

v ceně je ubytování v chatě

 • práce s průvodcem
 • postupové jistící body
 • budování stanoviště
 • lezení toprope
 • lezení na 1.konci lana
 • záchrana spolulezce ve stěně
 • různé způsoby slaňování
 • metodický výstup

 

4. Skály:                     12.6. - 14.6.2015

v ceně je ubytování v chatce

 • osazování fixního jištění
 • sestavení pádostroje
 • chytání pádů
 • skobování
 • technické lezení
 • záchranka

 

Kurz bude ukončen zkouškami:

písemný test:

zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, stupnice obtížnosti, styly lezení, bezpečnostní zásady.

praktické zkoušky:

uzly, slaňování, jištění, záchrana a transport zraněného, poskytnutí první pomoci, metodický výstup.

 

Kontakt:

Zdeněk Brázdil

604 78 74 70

z.brazdil@centrum.cz