Instruktor lezení na umělých stěnách - kurz

Instruktor lezení na umělých stěnách - kurz

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení“: Instruktor lezení na umělých stěnách.

Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.

Platnost Osvědčení je doživotní.

Pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu Práce je možnost zaplatit kurzovné v rámci rekvalifikace.

Akreditace MŠMT č. 010/2014-50, udělena dne 20.3.2014 

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele umělých stěn dozor na umělých stěnách a vedoucí sportovních kroužků.

Cena: 4.100,- Kč

Cena zahrnuje:         pronájmy učeben a didaktické techniky, umělé stěny, instruktory a                                   lektory, udělení licence.

Kurz proběhne o 3 prodloužených víkendech:

Zahájení kurzu:        24.4.2015

Termíny:        24.4.-26.4.2015

                        8.5. -10.5.2015
                        15.5.-17.5.2015

podzimní termíny budou upřesněny

Místo: Ostrava

Plán kurzu:

teorie:

 • zdravověda, první pomoc
 • fyziologie sportovní činnosti
 • výživa, pitný režim
 • strečink, rozcvičení
 • základy psychologie a pedagogiky               
 • výstroj, výzbroj 
 • materiál pro zajišťování
 • historie horolezectví
 • druhy horolezectví
 • styly lezení
 • obtížnost, stupnice
 • bezpečnost
 • stavba umělé stěny
 • lezecké závody

 

praxe:

 • uzlování
 • navazování
 • jištění
 • zaseknutí jistící pomůcky
 • slaňování
 • prusíkování
 • metodika výuky lezení
 • rozcvičení, strečink
 • technika lezení
 • bouldering
 • stavba lezeckých cest
 • hry na umělé stěně 

 

Kurz bude ukončen zkouškami:

písemný test:

zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj, stupnice obtížnosti, styly lezení, bezpečnostní zásady.

praktické zkoušky:

uzly, slaňování, jištění, poskytnutí první pomoci, metodický výstup.               

 

Kontakt:

Zdeněk Brázdil

604 78 74 70

z.brazdil@centrum.cz