Instruktor skialpinismu - kurz

Instruktor skialpinismu - kurz

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení: Instruktor skialpinismu.

Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.

Platnost Osvědčení je doživotní.

Pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu Práce je možnost zaplatit kurzovné v rámci rekvalifikace.

Akreditace MŠMT

Cena kurzu:              11.900,- Kč

Cena zahrnuje:         pronájmy učeben a didaktické techniky, umělé stěny, instruktory a lektory, udělení licence. Další je uvedeno u konkrétních akcí.

Program kurzu na r. 2015:

 podzimní termíny budou upřesněny

          1. Ostrava (učebna a umělá stěna):    13. - 15.3.2015

       Teorie:

 •  Zdravověda a první pomoc
 • Fyziologie sportovní činnosti
 • Výživa a pitný režim
 • Výstroj a výzbroj
 • Orientace + GPS
 • Meteorologie
 • Psychologie vedení skupiny
 • Plánování akce
 • Příprava túry

 

          Praxe:

 • Uzlování
 • Základní lanové techniky
 • Práce s mapou a buzolou
 • Práce s GPS

 

2. Jeseníky:        20. - 22.3.2015

v ceně: 2x nocleh v chatě.    

Teorie:

 

 •  Laviny

 

 

             Praxe:

 •  Orientace + GPS
 •  Vyhledávání v lavině
 •  Výstupy a sjíždění na lyžích

  

3.   Jeseníky:        27. - 29.3.2015                      

      v ceně: 2x nocleh v chatě.

       Praxe:

 •        Záchranná akce
 •       Nouzový bivak          
 •       Orientace a navigace - cvičení
 •       Práce s GPS
 •       Pohyb na lyžích v terénu

 

     Teorie:

 

 • Řešení krizových situací

 

  4.   Alpy (ledovcový terén):        9. - 12.4.2015

            v ceně: 3x nocleh v horské chatě.

             Teorie:

 •          Opakování
 •          Testy

            

             Praxe:

 •        Výstupy a sjezdy ve vysokohorském terénu
 •       Postup s klienty po ledovci
 •       Záchrana z ledovcové trhliny
 •       Vyhledávání a záchrana v lavině
 •       Orientace v horském terénu

 

Kurz bude ukončen zkouškami:

písemné testy:

laviny, orientace, meteorologie, zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj.

praktické zkoušky:

uzly, vyhledávání v lavině, záchrana z ledovcové trhliny a transport zraněného, poskytnutí první pomoci, sjíždění na lyžích v terénu.

Kontakt:                                                                              

Zdeněk Brázdil

604 78 74 70

z.brazdil@centrum.cz