ETIOPIE - poznávací

ETIOPIE - poznávací

Etiopie získala díky zatím nedotčenému a obtížně dostupnému jihu s rozmanitými domorodými kmeny, dosud žijícími podle pradávných zvyků, pověst poslední skutečné africké divočiny. Severní okruh naopak dýchne na návštěvníka atmosférou starodávné Habeše s tajemnými chrámy a kláštery. Mezi jednotlivými lokalitami budeme projíždět úchvatnou přírodou s výhledem na nekončící horské scenérie a pozorovat divoká africká zvířata. Navštívíme i méně obvyklou destinaci Harar, kde se africký subsaharský živel prolíná s arabským, a kde dodnes probíhá pradávný rituál krmení divokých hyen. 

Etiopie nabízí řadu zajímavých míst a atraktivit, např.:

 

Addis Abeba - město zvané „Nová květina“, bulváry i slumy, tržiště i vznešené kostely, špičkové Národní muzeum s kostrou přes tři miliony let staré „pramáti lidského druhu“, slavné Lucy (Australopithecus afarensis),

kráterové jezero v Debre Zeyit obvykle s výhledem na pelikány, jedno z jezer Velké příkopové propadliny – Langano, možnost si zaplavat v alkalické vodě jezera, zastávka v Shashemene, někdejším slavném centru rastafariánů, byť jamajská kultura se již rozplynula v etiopském živlu,

vesnice horského kmene Konsů, ves Gesergio poblíž impozantního erozního útvaru zvaného New York, připomínajícího mrakodrapy, údolí řeky Omo (UNESCO),

NP Mago - „zlatý hřeb“ etiopského jihu s vesnicemi kmene Mursi, jehož ženy si „zdobí“ spodní ret destičkou z pálené hlíny,

jezero Chamo v NP Nechisar - frkání hrochů i plavba kolem „Krokodýlího trhu“, údajně největšího shromaždiště zubatých ještěrů v celé Africe, krokodýli se „sžili“ i s kolonií pelikánů, domorodí rybáři na chatrných vorech loví ryby přímo ve vodách plných až šestimetrových monster, krajinářsky unikátní část národního parku, ležící na pevninské šíji Bridge Of God (Boží most) mezi jezery Chamo a Abaya,

„památkářský okruh“ starou Habeší, monumentální kaňon Modrého Nilu - k vidění proslulé nosičky vody zdolávají nekonečné serpentiny s velkými džbány z pálené hlíny na zádech

ostrovní kláštery na jezeře Tana, ve kterých se údajně skrývala Archa úmluvy, některé z klášterů jsou přístupné pouze mužům, v jiných žijí i mnišky, všechny však mají neopakovatelnou atmosféru a nabízejí k prohlídce staleté fresky, umně zdobené kříže, bible s krásnými iluminacemi a ilustracemi, psané na kůžích, zdrojnici Modrého Nilu - kdysi dráždivé hádance pro všechny zeměpisce,

impozantní vodopády Modrého Nilu - Tis Isat - mocná scenérie bouřících vod, „biblické výjevy“ s domorodými zemědělci,

Gondar (UNESCO) s velkolepými paláci císaře Fasilida, přezdívka „africký Kamelot“ je docela výstižná, podobnou architekturu byste v Africe nečekali, snoubí se v ní sice vlivy Sahelu a Indie, ale i evropských středověkých hradů, 

Fasilidova lázeň - místo proslulé každoročními masovými křestními rituály během svátku Timkat (podle některých stavba připomíná malý výřez z kambodžského Angkor Watu), jeden z historicky a umělecky nejhodnotnějších etiopských kostelů Debre Bihran Selassie, blízká vesnička Wolleka - sídlu Falašů, etiopských Židů, i když se dnes jedná spíše o turistickou past a trh se suvenýry

legendami opředené Lalibely (UNESCO) - „etiopské Petry“ s komplexy chrámů vytesanými do skály, tajemné chrámové prostory spojují podzemní chodby, jejíž návštěva prý zajistí „přímou cestu do nebe“, křížový chrám věnovaný drakobijci svatému Jiří - Bet Giyorgis,

město Harar (UNESCO) plného mešit a doteků arabské historie.

A další...