INDIE - LADAKH A KAŠMÍR - poznávací

INDIE - LADAKH A KAŠMÍR - poznávací

Navštívíme oblast Ladakhu, která je díky množství buddhistických klášterů nazývaná „malým Tibetem“. Na vesnicích se žije stejným životem jako před několika sty lety. V desítkách klášterů je možné s mnichy absolvovat meditace, obřady a zapomenout na svět civilizace a zcela se oddat tomuto odlišnému světu. Tuto oblast nezpustošili Číňané, a proto je Ladakh více „tibetský“ než samotný Tibet. Termín zájezdu je vybrán tak, abychom se mohli zúčastnit zahájení Ladáckého festivalu. Podnikneme výlet do nejsevernější přístupné části Indie k tibetské hranici do malebné oblasti Nubry a k jezeru Pangong. Poté se přesuneme do oblasti Kašmíru. Navštívíme město Šrínagar, Dharamsalu a Amritsar.