NP A PŘÍRODNÍ KRÁSY BOSNY A HERCEGOVINY - turistika, trek

NP A PŘÍRODNÍ KRÁSY BOSNY A HERCEGOVINY - turistika, trek

... země tajemných hor, divokých kaňonů a kouzelných jezer

Tento trek je zaměřen na přírodní krásy Bosny a Hercegoviny. Vybrali jsme pro vás nejkrásnější bosenská a hercegovská pohoří, několik národních parků a přírodních rezervací a neopomeneme se rovněž zastavit v Mostaru a Sarajevu,tedy v městech, která jsou doslova symbolem balkánské orientální atmosféry. Samozřejmě po příjemném toulání v útrobách úchvatných horských masivů si dopřejeme jeden den koupání a odpočinku na břehu Jaderského moře.