ARMÉNIE A GRUZIE - PUTOVÁNÍ POD KAVKAZEM A ARARATEM - poznávací, turistika

ARMÉNIE A GRUZIE - PUTOVÁNÍ POD KAVKAZEM A ARARATEM - poznávací, turistika

Navštívíme oblast jižního Kavkazu a biblickou horu Ararat – Arménie a Gruzie. Budete se moci seznámit s významnými křesťanskými památkami (Arménie i Gruzie patří k nejstarším křesťanským státům na světě), ale také s přírodními krásami s dominujícím 5 160 metrů vysokým Araratem v Arménii a vysokým Kavkazem v Gruzii. Najdete zde hluboké soutěsky i blankytně modré vody jezera Sevan a v Gruzii hlavně ajestátní horské scenérie nejen Vysokého Kavkazu. Co určitě nesmíme minout:

 

Jerevan, biblický Ararat, kostel KHOR VIRAP na kopci na Araratské planině s výhledy na Ararat.

Lázně JERMUK s minerálními prameny – skalní kaňon, karavanseraji SELIM (zastávka na Hedvábné stezce), jezero SEVAN – největší jezero v Arménii v nadm. výšce 1 915 metrů. Pole chačkarů NORATUS (celkem asi 900 kamenných křížů a náhrobků). Jeden z nejvíce navštěvovaných klášterů v Arménii – SEVANAVANK z 9.stol. 

Jedna z nejlepších arménských památek klášter GEGHARD (UNESCO), z části vytesaný do skály. Jedno z nejvýznamnějších poutních míst, kde se uchovávalo kopí, kterým byl probodnut bok Ježíše Krista (dnes v muzeu v Edžmiacinu). Řeckořímský chrám slunce v GARNI z 1.stol.n.l., vybudovaný na skalním hřbetu nad hlubokým kaňonem, nádherné výhledy na skalní varhany.

ZVARNOTS (UNESCO) – monumentální kostel z poloviny 7.stol., jedna z nejznámějších křesťanských staveb na území Arménie. EDŽMIACIN (UNESCO) – náboženské centrum Arménie již od doby oficiálního přijetí křesťanství na poč. 4.stol., centrum arménské apoštolské církve.

Sever Arménie - údolí Debed, kde stojí 3 nádherné kláštery a kostely pod patronací UNESCO: ODZUN, SANAHIN a HAGHPAT.

TBILISI –  metropole Gruzie, Sameba – třetí největší pravoslavná katedrála na světě, staré město mezi řekou a pevností Narikala, katedrála Sioni – sídlo gruzínského katholikose, karavanseraj, Národní archeologické muzeum, kostel Metekhi.

Jihozápad Gruzie. Středověké jeskynní město VARDZIA vytesané do skal. Majestátní středověký hrad TMOGVI. Jedinečný klášter SAPARA s kostelem sv. Sáby s freskami.

Spirituálního centrum Gruzie SVANETIE (UNESCO). Unikátní horské vesnice s obrannými věžemi. Centrum oblasti MESTIA v nadm. výšce 1 500 metrů – Muzeum historie a etnografie, Muzeum architektury, typické svanské opevněné věže.

KUTAISI (UNESCO) – osídlení od 17.stol.př.n.l., od 3.stol.př.n.l. hlavní město Kolchidy, Bagratovská katedrála a klášter Mtsvane Kvavila s kostely ze 6.stol. Kousek od Kutaisi stojí klášter GELATI (UNESCO), jedno z nejkrásnějších míst v Gruzii s katedrálou
Panny Marie postavenou králem Davidem na poč. 12.stol.

Jeskynní komplex UPLISTSIKHE se 150 vzájemně propojenými jeskyněmi. Jeden z nejmalebnějších gruzínských kostelů ATENI SIONI postavený v 7.stol. Bývalé hlavní město Gruzie MTSKHETA (UNESCO) se starodávnými kostely a katedrálou Sveti Tskhoveli. Nedaleko Mtskhety klášter SHIOM-GHVIME ze 6.stol.

Poutní místo DAVIT GAREJA – úžasných 19 jeskynních klášterů ze 6.stol. nedaleko ázerbájdžánské hranice.

KAZBEKI v nadm. výšce 1 797 metrů nedaleko ruské hranice, výstup ke kostelu sv. Trojice v nadm. výšce 2 170 metrů s nádhernými výhledy na masív Kazbeku (5 047 metrů).

A další...