DUNAJSKOU DELTOU NA LODI I PO SUCHU - poznávací, turistika

DUNAJSKOU DELTOU NA LODI I PO SUCHU - poznávací, turistika

Oblast Dunajské delty je unikátním přírodním společenstvím, v roce 93 byla vyhlášena biosférickou rezervací pod patronátem UNESCA. Z celkové plochy 4 152 km leží 3 446 km
na území Rumunska /82%/, zbytek se nachází na Ukrajině. K Deltě patří i několik velkých jezer s brakickou vodou na jižním pobřeží. Bylo zde zaznamenáno 325 druhů ptáků, 156 druhů ryb, mnoho druhů plazů a obojživelníků. Oblast je zajímavá i výskytem savců /vydra, norek, kočka divoká/ a mnoha bezobratlými živočichy. Díky rozmanitosti biotopů se zde můžeme setkat i s jedinečnou flórou. Program je tematicky rozdělen pro dvě skupiny zájemců. Skupina A: chráněné oblasti v jižní části Delty, NP v pohoří Macin a pahorky Bestepe, rezervace Histria a Babadag. Skupina B: putování na nafukovacích kánoích po kanálech Delty.