DUNAJSKOU DELTOU NA LODI I PO SUCHU - poznávací, turistika

DUNAJSKOU DELTOU NA LODI I PO SUCHU - poznávací, turistika

Oblast Dunajské delty je unikátním přírodním společenstvím, v roce 93 byla vyhlášena biosférickou rezervací pod patronátem UNESCA. Z celkové plochy 4 152 km leží 3 446 km
na území Rumunska /82%/, zbytek se nachází na Ukrajině. K Deltě patří i několik velkých jezer s brakickou vodou na jižním pobřeží. Bylo zde zaznamenáno 325 druhů ptáků, 156 druhů ryb, mnoho druhů plazů a obojživelníků. Oblast je zajímavá i výskytem savců /vydra, norek, kočka divoká/ a mnoha bezobratlými živočichy. Díky rozmanitosti biotopů se zde můžeme setkat i s jedinečnou flórou. Program je tematicky rozdělen pro dvě skupiny zájemců. Skupina A: chráněné oblasti v jižní části Delty, NP v pohoří Macin a pahorky Bestepe, rezervace Histria a Babadag. Skupina B: putování na nafukovacích kánoích po kanálech Delty.

 

 
Rezervace  • Pro tento zájezd nebyly přiděleny místa v on-line systému. Budeme Vás kontaktovat.
  • Závaznou přihlášku Vám pošleme poštou nebo mailem .
  • Platnost rezervace je 8 dní od odeslání této objednávky.
  • Plné znění náležitostí cestovní smlouvy včetně storno podmínek je v sekci o nás.
  • Odesláním této objednávky klient potvrzuje, že cestovní podmínky četl a s jejich zněním souhlasí.