MONGOLSKO - poznávací

MONGOLSKO - poznávací

Pojede se z Ulánbátaru na sever k největšímu mongolskému jezeru, dále na jih přes krásnou oblast Archangaj až do pouště Gobi a zpět. Když budeme mít štěstí, cestou zažijeme největší mongolský sportovní svátek Nádam, uvidíme buddhistické kláštery v přírodě i ve městech, zažijeme projížďku na koních nebo velbloudech. Pojedete se zkušeným mongolsky mluvícím průvodcem. Je třeba se připravit na dlouhé a náročné cesty opravdovou divočinou, většina cest je bez zpevněného povrchu.