URAL - SEVERNÍ A STŘEDNÍ - vysokohorská a velehorská turistika - expedice

URAL - SEVERNÍ A STŘEDNÍ - vysokohorská a velehorská turistika - expedice

Hřeben Uralu se táhne v délce přes 2500 kilometrů od břehů chladného Karského moře až po okraj horké a sluncem rozpálené Kazašské stepi. Ural dělí kontinent na evropskou a asijskou část a je rozdělen na polární, připolární, severní, střední a jižní. Ostré, ledovci vymodelované skalní útesy se střídají s mírně zvlněnými morénovými pahorky, nekonečné bažiny s krasovými oblastmi tvořenými vápenci a dolomity, klidné i divoké řeky s bouřlivými vodami peřejí a vodopádů, které se valí úzkými skalními bránami a kaňony. Na Urale najdeme tajgu, tundru i louky s typickou flórou na štěrkovém a skalnatém podloží. Ve světě zvířat se můžeme setkat s „velkou čtyřkou“ severoevropské fauny – medvědem, vlkem, rysem a rosomákem. Upoutá Vás úchvatná příroda, hory a jezera, ale i zapadlé vesnice a městečka s původním koloritem a obyvatelstvem.