ALTAJ - NEJKRÁSNĚJŠÍ RUSKÉ POHOŘÍ - vysokohorská a velehorská turistika - expedice

ALTAJ - NEJKRÁSNĚJŠÍ RUSKÉ POHOŘÍ - vysokohorská a velehorská turistika - expedice

Altaj, jedno z nejkrásnějších pohoří světa, leží v severovýchodní Asii – Sibiři a tvoří předěl mezi přítoky ruské řeky Ob a mongolskou řekou Kobdou. Pohoří zaujímá plochu 200 000 km2 a nejvyšší hřebeny leží v jeho centrální části, kterou navštívíte. Centrální Vysoký Altaj má složitý reliéf, hřebeny jsou ostré a rozeklané s úzkými dolinami vyplněnými ledovci a ledovcovými jezírky. Zajímavá je v nižších polohách sibiřská tajga a tundra a altajská flora a fauna. Nejkrásnějším a zároveň nejvyšším vrcholem pohoří je trojvrcholová Belucha (4506 m); můžete se dostat až do její bezprostřední blízkosti, event. na vrchol  pod 1500 metrů vysoké ledovcové stěny.