SICÍLIE, LIPARI - OSTROVY VNITŘNÍHO OHNĚ - poznávací, turistika

SICÍLIE, LIPARI - OSTROVY VNITŘNÍHO OHNĚ - poznávací, turistika

Sicílie patří již dlouhá léta k turisticky nejvyhledávanějším místům Evropy. Zasloužilo se o to nejen množství památek z doby starověkých Řeků a Římanů - chrámy, divadla, mosty a akvadukty, ale i mešity, věže a kostely pocházející z období nejrůznějších středomořských civilizací. Severní skalnaté pobřeží, omývané průzračně modrou vodou Tyrhénského moře, lemuje řada nádherných vulkanických ostrůvků Liparského souostroví. Čtyřdenní lodní výlet na tyto ostrovy, kdy doslova nahlédneme do dýmajících jícnů několika činných sopek, bude jistě patřit k nejsilnějším zážitkům z celé cesty na Sicílii.