Průvodcovská činnost horská - kurz

Průvodcovská činnost horská - kurz

Kurz je určen pro průvodce cestovních kanceláří, ale i pro pedagogické pracovníky, kteří pořádají turistické akce v horách. 

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení: Průvodcovská činnost horská.

Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost.

Pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu Práce je možnost zaplatit kurzovné v rámci rekvalifikace.

Akreditace MŠMT č. 010/2014-50, udělena dne 20.3.2014

Cena kurzu:              11.900,- Kč

Cena zahrnuje:         pronájmy učeben a didaktické techniky, umělé stěny, instruktory a lektory, udělení licence. Další je uvedeno u konkrétních akcí.

 Program kurzu na r. 2015:

  podzimní termíny budou upřesněny

 1. Ostrava (učebna a umělá stěna):    1. - 3.5.2015

        Teorie:

 • Zdravověda a první pomoc
 • Fyziologie sportovní činnosti
 • Výživa a pitný režim
 • Výstroj a výzbroj
 • Orientace + GPS
 • Meteorologie
 • Pohyb v terénu (přechod ledovce, vodního toku, zajištěné cesty)

 

              Praxe:

 •  Uzlování
 • Základní lanové techniky
 • Práce s mapou a buzolou

 

       2. Ostrava (učebna a umělá stěna):    15. - 17.5.2015          

Teorie:

 • Psychologie vedení skupiny
 • Plánování akce
 • Příprava túry

 

          Praxe:

 • Záchrana ve strmém terénu
 • Orientace + GPS

 

3.   Žďárské vrchy (terén, skály):         29. - 31.5.2015                      

      v ceně: 2x nocleh v chatě.

       Praxe:

 •        Pohyb ve strmém terénu
 •       Základy pohybu ve skalního terénu
 •       Průstup a záchrana na zajištěné cestě (via ferrata)
 •       Překonávání vodního toku
 •       Záchranná akce, transport zraněného
 •       Orientace a navigace - cvičení
 •       Práce s GPS

           

                Teorie:

 • Právní problematika
 • Řešení krizových situací na akci

 

 4.   Alpy (ledovcový terén):        18. - 21.6.2015

            v ceně: 3x nocleh horské chatě.

 •         Pohyb na mačkách
 •       Pohyb a jištění na strmém firnu
 •       Postup s klienty po ledovci
 •       Záchrana z ledovcové trhliny
 •       Průstup a záchrana na zajištěné cestě (via ferrata)
 •       Vyhledávání a záchrana v lavině
 •       Orientace v horském terénu

 

Kurz bude ukončen zkouškami:

písemné testy:

právní problematika, orientace, meteorologie, zdravověda a první pomoc, výstroj a výzbroj.

praktické zkoušky:

uzly, slaňování, jištění, záchrana a transport zraněného, poskytnutí první pomoci, průstup via ferratou.

Kontakt:                                                                              

Zdeněk Brázdil

604 78 74 70

z.brazdil@centrum.cz