KAVKAZ - BEZENGI A ELBRUS - vysokohorská a velehorská turistika - expedice

KAVKAZ - BEZENGI A ELBRUS - vysokohorská a velehorská turistika - expedice

Mohutné pohoří Kavkazu se táhne  v délce přes 1100 kilometrů mezi Černým a Kaspickým mořem. Kavkaz je považován za jedno z nejkrásnějších pohoří světa. Je bohaté na ledovce, divoké řeky, horské květiny a úžasné cesty, přitahující horolezce z celého světa. Naše expedice směřuje do nejatraktivnějších center Kavkazu a především k jeho nejvyššímu vrcholu, Elbrusu, dvouvrcholovému vyhaslému vulkánu, jehož vrchol dosahuje 5642 m. Výstup je náročný na překonání velké nadmořské výšky. Pro přípravu a aklimatizaci jsme vybrali oblast Bezengi v samotném centru kavkazských hor, kde jsou soustředěny  všechny ostatní pětitisícovky Kavkazu (mimo Elbrus a Kazbek): Dych Tau, Šchara, Džangi Tau, Koštan Tau, Mižirgi a Puškinův štít. Spojují je mohutné ledové hradby mižirgijské a bezingijské stěny, obě o relativní výšce přes 2000 m nad okolními dolinami, které nemají v žádných evropských horách obdobu. Z jejich visutých ledovců neustále padají obrovské laviny, které budeme na našich výstupech pozorovat z bezpečné, ale bezprostřední blízkosti. Oblasti Bezengi se také říká „Malé Himaláje“.Výstupy, na které budeme vycházet z horolezeckého tábora Bezengi, budou v obtížnosti vysokohorské turistiky, nejvýše I. – II. stupně horolezecké obtížnosti, technicky snadné, zaměřené na výškovou aklimatizaci. Bude ale potřebné použít mačky a cepín, pro přechody po ledovci jištění lanem. Pro výstup na Elbrus, který je třídenní, přejedeme do tábora Elbrus v Baksanské dolině. V okolí obou horolezeckých táborů je velký výběr turistických cest dolinami se spoustou květin a krásných rozhledů.