KYRGYZSTÁN - PAMÍR - PIK LENINA (7139 m) - vysokohorská a velehorská turistika - expdice

KYRGYZSTÁN - PAMÍR - PIK LENINA (7139 m) - vysokohorská a velehorská turistika - expdice

Pamír je zvrásněný masív ve Střední Asii, ke kterému se při-řazují výběžky tří mohutných horstev Hindukúše, Ťan-Ša-nu a Kuen-Lunu. Pamír je třetím nejvyšším pohořím světa a člení se na Pamírsko - Altajskou oblast, centrální Pamír, jihozápadní a východní Pamír. Jeden z nejznámějších vrcholů Pamíru - Pik Lenina (7139 m) se nachází ve významném zaalajském hřebenu, kam se dostaneme z Alajské doliny. Pro velké sucho leží sněžná čára poměrně vysoko, až od 3500 m. Plocha zalednění je značná, až 8000 km2 a taktéž délka ledovců je úctyhodná - největší ledovec je Fedčenkův (délka 77 km). Výstup na Pik Lenina patří ke klasickým výstupům na nejvyšší vrcholy celého pamírského masívu.