APUSENI, PASTORÁLE RUMUNSKÉHO KRASU - turistika, trek

APUSENI, PASTORÁLE RUMUNSKÉHO KRASU - turistika, trek

Pohoří Muntii Apuseni se rozkládá na západě Rumunska. Skládá se z celé řady horských pásem, z nichž nejnavště vovanější je oblast Bihoru. A právě do této oblasti směřuje i tento trek. Hřebeny jsou většinou porostlé hustými lesy, které jsou ve výškách nad 1 000 metrů místy vystřídány horskými loukami a pastvinami. Jedná se o jednu z největších krasových oblastí v Evropě, kde se nachází množství jeskyní, propastí, kaňonovitých soutěsek a dalších krasových útvarů. Na plošině se pak pasou nejen stáda ovcí, ale i polodivoké koně. Díky tomu si můžete na četných salaších zakoupit mléko nebo sýr. Program je vhodný i pro větší fyzicky zdatné děti (od 12 let) v doprovodu rodičů nebo pro zájemce s individuálním programem (zajímavá oblast pro speleology).