KURZY

Instruktor lezení na umělých stěnách - kurz

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení“: Instruktor lezení na umělých stěnách. Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost. Platnost Osvědčení je doživotní. Pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu ...

Instruktor skalního lezení - kurz

Absolvent kurzu obdrží „Osvědčení“: Instruktor skalního lezení. Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost. Pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu Práce je možnost zaplatit kurzovné v rámci ...

Instruktor skialpinismu - kurz

Absolvent kurzu obdrží Osvědčení: Instruktor skialpinismu. Na toto Osvědčení je možno získat Živnostenský list pro danou činnost. Platnost Osvědčení je doživotní. Pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu Práce je možnost zaplatit kurzovné v ...

Průvodcovská činnost horská - kurz

Kurz je určen pro průvodce cestovních kanceláří, ale i pro pedagogické pracovníky, kteří pořádají turistické akce v horách. Absolvent kurzu obdrží Osvědčení: Průvodcovská činnost horská.Na toto Osvědčení je možno ...Naše tipy

27.08.2014

NÁVRHY PROGRAMŮ PRO SKUPINY

ZAJIŠŤUJEME UVEDENÉ DESTINACE PROSTŘEDNICTVÍM OBJEDNANÝCH SLUŽEB PRO RŮZNÉ KOLEKTIVY - SOUKROMÉ OSOBY, SPORTOVNÍ ODDÍLY, KČT, FIRMY, ŠKOLY...ZPRACOVÁVÁME ITINERÁŘE EXPEDIC, ZAJIŠŤUJEME SLUŽBY, VÍZA, LETENKY, KONTAKTY...TERMÍNY NA VYŽÁDÁNÍ A DLE OBJEDNÁVKYCENY DLE POŽADOVANÝCH ...