Pojištění Alpenverein

OUTDOOR TRAVEL zajišťuje členství v  rakouském horském svazu - Österreichischer Alpenverein, ve zkratce OEAV, který sdružuje všechny zájemce a milovníky hor a horské přírody i všechny aktivně i sportovně založené osobnosti i rodiny. Je to sdružení dobrovolné, každý se stává členem tohoto svazu na základě svého dobrovolného rozhodnutí.

On line přihlášku si můžete vyplnit přímo zde ALPENVEREIN ON-LINE PŘIHLÁŠKA. 

 

Úrazová životní renta - PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY 

 

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

 

FORMULÁŘE KE STAŽENÍ

 

UPOZORŇUJEME:

- pokud se budete chtít stát členy Alpenverein (jehož součástí je i pojištění) a vyřídit přihlášení osobně v naší kanceláři, dojednejte si prosím schůzku předem telefonicky (739 016 466, 605 237 834) nebo mailem (info@outdoortravel.cz). Z technických důvodů (jsme malá firma, ne pojišťovna) není vždy možné vyřídit pojištění ihned na místě

- v případě vyplnění ON LINE přihlášky a úhrady převodem na konto Vám může být karta vydána až po připsání peněz na naše konto

!!! NENECHÁVEJTE PROSÍM PŘIHLÁŠENÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI !!! 

Děkujeme za pochopení. 

 

NABÍDKA ČLENSTVÍ V RAKOUSKÉM SPOLKU ALPENVEREIN V ROCE 2017:

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: ZDARMA 

SKUPINA A: 1690 Kč - dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let

SKUPINA B: 1290 Kč - zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 61 let, juniory od 19-25 let, studenty do 27 let (nutno doložit dokladem!), vdovy po členovi Alpenverein ze stejné sekce, tělesně postižené, min.70%

SKUPINA C: 700 Kč - děti/mládež do 18 let (od roč. 1999)

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let (u studentů), 1690 Kč+ 1290 Kč= 2980 Kč 
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci) 

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let (u studentů), 1690 Kč

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Navíc získáváte slevy na horských chatách patřících AV v jakémkoli alpském státě, případně i na některých soukromých chatách dovýše až 50%. Na průkaz člena AV jsou poskytovány slevy na některých lanovkách a zároveň máte možnost získat zlevněné jízdné na rakouských drahách. K dalším výhodám tohoto členství patří slevy na edici map a průvodců OeAV (možnost objednání), slevy na některé nabízené sportovní vybavení. PLATÍ PRO VŠECHNY VARIANTY ČLENSKÉHO POPLATKU.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝHODNÁ nabídka - možnost úhrady členského příspěvku Alpenverein + ČHS na jednom místě SE SLEVOU:

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: ZDARMA 

SKUPINA A: 1610 Kč (AV) + 400 Kč (ČHS) = 2010 Kč - dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let

SKUPINA B:1240 Kč (AV) + 400 Kč (ČHS) = 1640 Kč - zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 61 let, juniory od 19-25 let, studenty do 27 let (nutno doložit dokladem!), vdovy po členovi Alpenverein ze stejné sekce, tělesně postižené, min.70%

SKUPINA C: 680 Kč (AV) + 100 Kč (ČHS) = 780 Kč - děti/mládež do 18 let

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let, 2010 Kč + 1640 Kč = 3650 Kč (u studentů - nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci) 

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let, 2010 Kč (u studentů - nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

UPOZORŇUJEME: Kartu ALPENVEREIN obdržíte ihned; kartu ČHS zasílá Český horolezecký svaz přibližně za 14 dnů. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Členské příspěvky Alpenverein na rok 2017 pro členy ČHS:

Vstupní poplatek pro nové členy: 0 Kč

Vystavení a zaslání duplikátu členské karty: ZDARMA

 

SKUPINA A: 1610 Kč - dospělý člověk ve věkové skupině 26-60 let 

 

SKUPINA B: 1240 Kč

- zvýhodněné členství pro: partnery členů stejné sekce ze skupiny A (partneři musí mít stejné místo trvalého pobytu), seniory od 61 let, juniory od 19-25 let, studenty do 27 let (nutno doložit dokladem!), vdovy po členovi Alpenverein ze stejné sekce, tělesně postižené, min.70%

 

SKUPINA C: 680 Kč - děti/mládež do 18 let

 

RODINNÝ PŘÍSPĚVEK (OD 1 DÍTĚTE): 
a) rodiče s nezaopatřenými dětmi do 18 resp. 27 let, 1610 Kč + 1240 Kč= 2850 Kč

(u studentů - nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČE (ČLENSTVÍ A+B), DĚTI JSOU ZDARMA (oba rodiče musí být ve stejné sekci) 

b) samostatně žijící rodič + děti do 18 resp. 27 let, 1610 Kč

(u studentů - nutno doložit dokladem)

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK PLATÍ POUZE RODIČ (ČLENSTVÍ A), DĚTI JSOU ZDARMA

 

Tento příspěvek již obsahuje Alpenverein Weltweit Service (* určitá omezení viz Všeobecné podmínky).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘIPOJIŠTĚNÍ TRVALÉ INVALIDITY

V případě úrazu (od trvalé invalidity 50%) obdrží pojištěná osoba úrazovou doživotní rentu - každý měsíc každý měsíc € 450 / € 900 / € 1350 (jednonásobné / dvojnásobné / trojnásobné plnění) - doživotně

Cena individuálního připojištění
základní sazba 280 Kč 
zvýšená sazba 550 Kč (dvojnásobná výše plnění) 
zvýšená sazba 825 Kč (trojnásobná výše plnění)

Cena rodinného připojištění (!!! Vyplatí se od 2 dětí a více !!!): 
základní sazba 995 Kč 
zvýšená sazba 1990 Kč (dvojnásobná výše plnění) 
zvýšená sazba 2985 Kč (trojnásobná výše plnění)

více viz. Připojištění trvalé invalidity

_________________________________________________________________________________________

OBNOVIT NEBO ZŘÍDIT ČLENSTVÍ V ALPENVEREIN je možné nasledujícími způsoby:

1, Osobně v naší kanceláři, kde vyplníme přihlášku, uhradíte v hotovosti členský poplatek a bude Vám ihned vydána karta (prosím sjednejte si předem schůzku na tel: 739 016 466 nebo 605 237 834, mailem na info@outdoortravel.cz)

2, Můžete vyplnit ON-LINE PŘIHLÁŠKU pro získání či obnovu členství v Alpenvereinu. Po uhrazení členských příspěvků (tj. po připsání peněz na naše konto - v případě převodu) Vám bude karta zaslána poštou nebo vydána osobně (dle Vašeho rozhodnutí a dohody).

Platnost pojištění v rámci členství v OEAV

Pojištění je platné od 00:00 hodin následujícího dne po identifikaci příslušného členského poplatku na účtu OS Edelweiss CZ, na účtech kontaktních míst a nebo po platbě v hotovosti na přepážce kontaktních míst. 

Pojištění je platné po celý kalendářní rok s přesahem do 31.1. následujícího roku. 
Jestliže však dojde v průběhu ledna k pojistně události a členství pro příslušný rok u stávajícího člena nebylo dosud uhrazeno - pojištění bude platné pouze v tom případě, když bude členství doplaceno nejpozději do 14 dní po nehodě, a když byl postižený v předcházejícím roce členem OEAV tj. měl uhrazeno členství za předchozí rok. 

Platnost pojištění trvalé invalidity

!!! Pojištění trvalé invalidity je platné od 1. ledna do 31. prosince!!!

Pojištění trvalé invalidity je platné za 14 kalendářních dní od okamžiku identifikace příslušného poplatku na účtu OS Edelweiss CZ, na účtech kontaktních míst a nebo po platbě v hotovosti na přepážce kontaktních míst.

Pojištění trvalé invalidity je dále převedeno přímo na účet Generali Versicherung AG Wien.

ÚPLNÉ AKTUALIZOVANÉ ZNĚNÍ VEŠKERÝCH PODMÍNEK ČLENSTVÍ A POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN NAJDETE NA EDELWEISS.CZ. Žadatel o členství potvrzuje, že se s nimi seznámil a odpovídá za správnost údajů uvedených v přihlašovacím formuláři.

----- 

!!! POJIŠTĚNÍ ALPENVEREIN NA JEDNU CESTU JE PLATNÉ VŽDY 8 TÝDNŮ OD VYCESTOVÁNÍ ZE ZEMĚ TRVALÉHO POBYTU !!! Poté je třeba vrátit se do země trvalého pobytu, popř. uzavřít jiné individuální pojištění na dobu nad 8 týdnů.

Pojištění se nevztahuje na úrazy/nemoc během účasti na expedicích do hor s vyšší nadmořskou výškou než 6 000 m.n.m. a na expedicích do Arktidy, Antarktidy a Grónska. Trekingové cesty se nepovažují za expedice, a proto jsou pojištěné (upozornění: během prvních 8 týdnů). Pokud jsou v rámci takových cesta nabízeny také jednodenní výstupy na vrcholy v nadmořské výšce nad 6 000 m.n.m. nepovažují se tyto výstupy za expedice. Pojistná ochrana je dána.

UPOZORNĚNÍ:
Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

Taktéž v případě ostatních mimoevropských zemí doporučujeme sjednat si navíc připojištění léčebných výloh (částka 10 000 EUR nemusí stačit pro pokrytí těchto výloh).

V případě zahraničních cest do zemí Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska a smluvních států (více viz. Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který Vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.